» Ostrzeżenia na serwer 1.0

Skryp na ostrzeżenia na serwer.

 1. Javir
  Native Minecraft Version:
  1.15
  Tested Minecraft Versions:
  • 1.15
  Source Code:
  https://pastebin.com/SbsBhSn3
  Languages Supported:
  Polski
  OSTRZEŻENIA
  Ostrzegaj graczy przed nadaniem im bana


  Komendy
  • /warn add [gracz] [powód] - nadaje ostrzeżenie
  • /warn remove [gracz] [numer ostrzeżenia] - usuwa ostrzeżenie
  • /warn clear [gracz] - usuwa wszystkie ostrzeżenia
  • /warn list [gracz] - wyświetla listę ostrzeżeń gracza
  • /warn help - wyświetla listę wszystkich komend
  Permisję
  • staff.warn - permisja do użycia tej komendy

  Wymagania

  Skrypt nie wymaga żadnych dodatkowy pluginów, poza pluginem Skript