ChatSystem 1.0

Ein Kleines ServerSystem

 1. Patrik35
  Patrik35
  1/5,
  Version: 1.0
  nefunguje to :/
  :/
  :( .-...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...