KudaCore 1.0

Essentials Core for Kuda-BG and BeaconPlus2

 1. KudaDev
  Tested Minecraft Versions:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  • 1.13
  • 1.14
  • 1.15
  • 1.16
  Core for KudaBattleground and BeaconPlus2 plugin