MineSystem [skript] <NL> 2015-12-18

A skript plugin that has many features!

 1. Bomb
  Commands & permissions:
  * ms help <1 tot 2> - help command
  * ms reload - reload de plugin *MS.Reload
  * ms reload addons - reload de addons *MS.Reload
  * ms suffix <suffix> - Verander je Suffix <Permissions EX> *MS.suffix
  * ms addons - bekijk alle addons
  * ms info - de informatie over de plugin
  * warp help - warp help menu
  * warp tp <warp> - tp naar een warp *MS.Warp.tp
  * warp create - maak een warp *MS.Warp.Create
  * warp delete - delete een warp *MS.Warp.delete
  * warp list - warp list
  * tp <speler> - tp naar een speler *MS.Tp
  * tphere <speler> - tp een speler naar jouw *Ms.Tp.Here
  * back - tp erug naar je laatste tp positie
  * mute help - mute help menu *MS.Mute
  * mute aan - mute een speler *MS.Mute
  * mute uit - unmute een speler *MS.Mute
  * mute list - bekijk de gemute spelers *MS.Mute
  To Do:
  * Tpa
  * Tpahere
  * TpaAccept
  Addons:
  Sorry maar je kan geen addons nog downloaden!

  Images

  1. Logo.png