MyOtherWorldPing Ping [1.7 - 1.8] 0.3

This plugin automatically checks Ping

 1. skynets
  Information
  This plugin automatically checks the amount of ping player. It is fully customizable. It can automatically execute command when a player has a amount of ping. You can check the amount of ping player and check your ping. All the captured players to save config

  Commands
  ✔ /Ping Check - Check the amount of your own ping
  ✔ /Ping Check [Player] - Checks amount of ping player
  ✔ /MowPing reload All - Reload all configs
  ✔ /MowPing reload Config - Reload Config
  ✔ /MowPing reload Msg - Reload messages
  ✔ /MowPing clear - Clear file user.yml

  Permissions
  MyOtherWorldPing.check - You can check the amount of your own ping
  MyOtherWorldPing.check.other - You can check the amount of the player ping
  MyOtherWorldPing.admin.reload.all - You can reload All Configs
  MyOtherWorldPing.admin.reload.config - You can reload config
  MyOtherWorldPing.admin.reload.msg - You can relaod messages
  MyOtherWorldPing.admin.clear - You can clear file user.yml

  Code (Text):
  # Max: Default 500ms
  # Timer: By default, every 10sec (200) Change works only when you reload the server
  # Loop: The number of repetitions. By default, 3
  # Worlds: Worlds where it does not work check
  Worlds:
  - 1

  Timer: 200
  Max: 500
  Loop 3
  WarringCommands:
  - Tell @p You have a high ping
  Commands:
  - Kick @p You have a high ping

  Code (Text):
  Prefix : '&f[&ePing&f] '

  Message:
    Permissions : '&4You do not have permission!'
    Check : '&aUzyj /pg check [Gracz] lub /pg check'
    PlayerInvalid : '&aNo Player Found '
    Ping : '&aPing player: &c'
    NoCommands : '&aNo command enter /MowPing'
  Admins:
  - '&2Commands list:'
  - '&aMowPing reload All - &2Reload all configs'
  - '&aMowPing reload Config - &2Reload Config'
  - '&aMowPing reload Msg - &2 Reload Messages'
  - '&aMowPing reload Msg - &2 Clear user.yml'

  Donate
  This projekt is free
  Help me keeping developing it for free
  [​IMG]

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Informacje
  Plugin automatycznie sprawdza wysokość pingu gracza. Jest w pełni konfigurowalny. Potrafi on automatycznie wykonać polecenie kiedy gracz ma za wysoki ping. Pozwala ręczenie sprawdzić wysokość swojego pingu oraz innych graczy. Wszystkich złapanych graczy zapisuje do configu

  Komendy
  ✔ /Ping Check - Sprawdza wysokość własnego pingu
  ✔ /Ping Check [Player] - Sprawdza wysokość pingu gracza
  ✔ /MowPing reload All - Przeladowywuje wszystkie Configi
  ✔ /MowPing reload Config - Przeladowywuje Config
  ✔ /MowPing reload Msg - Przeladowywuje Wiadomosci
  ✔ /MowPing clear - Czysci plik user.yml

  Permissions
  MyOtherWorldPing.check - Pozwala sprawdzić swój ping
  MyOtherWorldPing.check.other - Pozwala sprawdzić ping gracza
  MyOtherWorldPing.admin.reload.all - Pozwala przeładować wszystkie configi
  MyOtherWorldPing.admin.reload.config - Pozwala przeładować Config
  MyOtherWorldPing.admin.reload.msg - Pozwala przeładować wiadmości
  MyOtherWorldPing.admin.clear - Pozwala wyczyścić plik user.yml

  Code (Text):
  #   Max: Domyslnie 500ms
  #   Timer: Domyslnie co 10sec(200)  Zmiana działa tylko po przeładowaniu serwera
  #   Loop: Ilosc powtorzen. Domyslnie 3
  #   Worlds: Swiaty na ktorych ma nie dzialac sprawdzanie

  Worlds:
  - 1

  Timer: 200
  Max : 500
  Loop : 3
  WarringCommands:
  - tell @p Masz za wysoki Ping
  Commands:
  - tell @p Masz za wysoki Ping

  Code (Text):
  Prefix : '&f[&ePing&f] '

  Message:
    Permissions : '&4You do not have permission!'
    Check : '&aUzyj /pg check [Gracz] lub /pg check'
    PlayerInvalid : '&aNie znaleziono gracza '
    Ping : '&aAktualny ping gracza: &c'
    NoCommands : '&aBrak komendy wpisz /MowPing'
  Admins:
  - '&2Lista Komend:'
  - '&aMowPing reload All - &2Przeladowywuje wszystkie cfg'
  - '&aMowPing reload Config - &2Przeladowywuje Config'
  - '&aMowPing reload Msg - &2Przeladowywuje Wiadomosci'
  - '&aMowPing clear - &2Czysci plik: user.yml'

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ✔ Version 0.3
  -1.8.x
  -SpigotHack
  -1.7.x