MyOtherWorldSpawners Spawners [1.7 - 1.8] 0.4

Changing spawner using GUI

 1. skynets
  Information
  The plugin lets you easily change the type of spawner by gui
  You need to have the cursor on spawner.
  Any type has its own Permisions spawner. From the config, you can set the price for the change of the spawner

  Commands
  ✔ /Spawners- Change spawner from the GUI
  ✔ /MowSpawners reload All - Reload all configs
  ✔ /MowSpawners reload Config - Reload Config
  ✔ /MowSpawners reload Msg - Reload messages

  MyOtherWorldSpawners.reload.all - You can reload All Configs
  MyOtherWorldSpawners.reload.config - You can reload config
  MyOtherWorldSpawners.reload.msg - You can relaod messages
  MyOtherWorldSpawners.spawner - Allows you to access GUI
  MyOtherWorldSpawners.givespawner - It allows the player to receive: MobSpawner
  MyOtherWorldSpawners.bat
  MyOtherWorldSpawners.blaze
  MyOtherWorldSpawners.cavespider
  MyOtherWorldSpawners.chicken
  MyOtherWorldSpawners.cow
  MyOtherWorldSpawners.crepper
  MyOtherWorldSpawners.enderdragon
  MyOtherWorldSpawners.enderman
  MyOtherWorldSpawners.ghast
  MyOtherWorldSpawners.giant
  MyOtherWorldSpawners.guardian
  MyOtherWorldSpawners.irongolem
  MyOtherWorldSpawners.magmacube
  MyOtherWorldSpawners.mushroomcow
  MyOtherWorldSpawners.ocelot
  MyOtherWorldSpawners.pig
  MyOtherWorldSpawners.pigzombie
  MyOtherWorldSpawners.rabbit
  MyOtherWorldSpawners.sheep
  MyOtherWorldSpawners.silverfish
  MyOtherWorldSpawners.skeleton
  MyOtherWorldSpawners.slime
  MyOtherWorldSpawners.snowman
  MyOtherWorldSpawners.spider
  MyOtherWorldSpawners.squid
  MyOtherWorldSpawners.villager
  MyOtherWorldSpawners.witch
  MyOtherWorldSpawners.wither
  MyOtherWorldSpawners.wolf
  MyOtherWorldSpawners.zombie
  MyOtherWorldSpawners.free.spawner
  MyOtherWorldSpawners.free.givespawner
  MyOtherWorldSpawners.free.bat
  MyOtherWorldSpawners.free.blaze
  MyOtherWorldSpawners.free.cavespider
  MyOtherWorldSpawners.free.chicken
  MyOtherWorldSpawners.free.cow
  MyOtherWorldSpawners.free.crepper
  MyOtherWorldSpawners.free.enderdragon
  MyOtherWorldSpawners.free.enderman
  MyOtherWorldSpawners.free.ghast
  MyOtherWorldSpawners.free.giant
  MyOtherWorldSpawners.free.guardian
  MyOtherWorldSpawners.free.irongolem
  MyOtherWorldSpawners.free.magmacube
  MyOtherWorldSpawners.free.mushroomcow
  MyOtherWorldSpawners.free.ocelot
  MyOtherWorldSpawners.free.pig
  MyOtherWorldSpawners.free.pigzombie
  MyOtherWorldSpawners.free.rabbit
  MyOtherWorldSpawners.free.sheep
  MyOtherWorldSpawners.free.silverfish
  MyOtherWorldSpawners.free.skeleton
  MyOtherWorldSpawners.free.slime
  MyOtherWorldSpawners.free.snowman
  MyOtherWorldSpawners.free.spider
  MyOtherWorldSpawners.free.squid
  MyOtherWorldSpawners.free.villager
  MyOtherWorldSpawners.free.witch
  MyOtherWorldSpawners.free.wither
  MyOtherWorldSpawners.free.wolf
  MyOtherWorldSpawners.free.zombie

  Code (Text):

  #   Gives spawner after the destruction
  #   Required: Diamond Pickaxe with a Silk Touch
  GiveSpawner : true

  #   Default price: 0
  Price:
    Bat : 0
    Blaze : 0
    CaveSpider : 0
    Chicken : 0
    Cow : 0
    Crepper : 0
    EnderDragon : 0
    Enderman : 0
    Ghast : 0
    Giant : 0
    Guardian : 0
    IronGolem : 0
    MagmaCube : 0
    MushroomCow : 0
    Ocelot : 0
    Pig : 0
    PigZombie : 0
    Rabbit : 0
    Sheep : 0
    SilverFish : 0
    Skeleton : 0
    Slime : 0
    SnowMan : 0
    Spider : 0
    Squid : 0
    Villager : 0
    Witch : 0
    Wither : 0
    Wolf : 0
    Zombie : 0

  Code (Text):
  Prefix : '&f[&eSpawners&f] '
  Message:
    SpawnerLook : '&aYou need to look at spawner'
    SpanwerWrong : '&aThis is not Spawner'
    SpawnerSet : '&aSpawner set to:&c '
    Permissions : '&4You do not have permission!'
    Money : '&cYou do not have money to change'
    Price : '&aPrice: '
    NoCommands : '&aNo command enter /MowSpawners'
  Admins:
  - '&2Commands list:'
  - '&aMowSpawners reload All - &2Reload all configs'
  - '&aMowSpawners reload Config - &2Reload Config'
  - '&aMowSpawners reload Msg - &2 Reload Messages'

  Name:
    Menu : '&2Mobs'
    Bat : '&2Bat'
    Blaze : '&2Blaze'
    CaveSpider : '&2CaveSpider'
    Chicken : '&2Chicken'
    Cow : '&2Cow'
    Crepper : '&2Crepper'
    EnderDragon : '&2EnderDragon'
    Enderman : '&2Enderman'
    Ghast : '&2Ghast'
    Giant : '&2Giant'
    Guardian : '&2Guardian'
    IronGolem : '&2IronGolem'
    MagmaCube : '&2MagmaCube'
    MushroomCow : '&2MushroomCow'
    Ocelot : '&2Ocelot'
    Pig : '&2Pig'
    PigZombie : '&2PigZombie'
    Bat : '&2Bat'
    Rabbit : '&2Rabbit'
    Sheep : '&2Sheep'
    SilverFish : '&2SilverFish'
    Skeleton : '&2Skeleton'
    Slime : '&2Slime'
    SnowMan : '&2SnowMan'
    Spider : '&2Spider'
    Squid : '&2Squid'
    Villager : '&2Villager'
    Witch : '&2Witch'
    Wither : '&2Wither'
    Wolf : '&2Wolf'
    Zombie : '&2Zombie'
   

  Requires
  ✔ Vault 1.5.6-b49

  Donate
  This projekt is free
  Help me keeping developing it for free
  [​IMG]
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Informacje
  Jest to plugin umożliwiając łatwą zmianę typów spawnerów za pomocą GUI
  Wystarczy mieć w kursorze spawner. Po wpisaniu komendy /spawners wybieramy interesujący nas spawner
  Każdy typ spawnera ma własnego Pexa
  Z poziomu configu można ustawić cenę za zmianę danego spawnera

  Komendy
  ✔ /Spawners- Zmiana spawnera z poziomu GUI
  ✔ /MowSpawners reload All - Przeladowywuje wszystkie Configi
  ✔ /MowSpawners reload Config - Przeladowywuje Config
  ✔ /MowSpawners reload Msg - Przeladowywuje Wiadomosci

  MyOtherWorldSpawners.reload.all - Pozwala przeładować wszystkie configi
  MyOtherWorldSpawners.reload.config - Pozwala przeładować Config
  MyOtherWorldSpawners.reload.msg - Pozwala przeładować wiadmości
  MyOtherWorldSpawners.spawner - Pozwala otworzyc GUI
  MyOtherWorldSpawners.givespawner - Pozwala graczowi otrzymac spawner
  MyOtherWorldSpawners.bat
  MyOtherWorldSpawners.blaze
  MyOtherWorldSpawners.cavespider
  MyOtherWorldSpawners.chicken
  MyOtherWorldSpawners.cow
  MyOtherWorldSpawners.crepper
  MyOtherWorldSpawners.enderdragon
  MyOtherWorldSpawners.enderman
  MyOtherWorldSpawners.ghast
  MyOtherWorldSpawners.giant
  MyOtherWorldSpawners.guardian
  MyOtherWorldSpawners.irongolem
  MyOtherWorldSpawners.magmacube
  MyOtherWorldSpawners.mushroomcow
  MyOtherWorldSpawners.ocelot
  MyOtherWorldSpawners.pig
  MyOtherWorldSpawners.pigzombie
  MyOtherWorldSpawners.rabbit
  MyOtherWorldSpawners.sheep
  MyOtherWorldSpawners.silverfish
  MyOtherWorldSpawners.skeleton
  MyOtherWorldSpawners.slime
  MyOtherWorldSpawners.snowman
  MyOtherWorldSpawners.spider
  MyOtherWorldSpawners.squid
  MyOtherWorldSpawners.villager
  MyOtherWorldSpawners.witch
  MyOtherWorldSpawners.wither
  MyOtherWorldSpawners.wolf
  MyOtherWorldSpawners.zombie
  MyOtherWorldSpawners.free.spawner
  MyOtherWorldSpawners.free.givespawner
  MyOtherWorldSpawners.free.bat
  MyOtherWorldSpawners.free.blaze
  MyOtherWorldSpawners.free.cavespider
  MyOtherWorldSpawners.free.chicken
  MyOtherWorldSpawners.free.cow
  MyOtherWorldSpawners.free.crepper
  MyOtherWorldSpawners.free.enderdragon
  MyOtherWorldSpawners.free.enderman
  MyOtherWorldSpawners.free.ghast
  MyOtherWorldSpawners.free.giant
  MyOtherWorldSpawners.free.guardian
  MyOtherWorldSpawners.free.irongolem
  MyOtherWorldSpawners.free.magmacube
  MyOtherWorldSpawners.free.mushroomcow
  MyOtherWorldSpawners.free.ocelot
  MyOtherWorldSpawners.free.pig
  MyOtherWorldSpawners.free.pigzombie
  MyOtherWorldSpawners.free.rabbit
  MyOtherWorldSpawners.free.sheep
  MyOtherWorldSpawners.free.silverfish
  MyOtherWorldSpawners.free.skeleton
  MyOtherWorldSpawners.free.slime
  MyOtherWorldSpawners.free.snowman
  MyOtherWorldSpawners.free.spider
  MyOtherWorldSpawners.free.squid
  MyOtherWorldSpawners.free.villager
  MyOtherWorldSpawners.free.witch
  MyOtherWorldSpawners.free.wither
  MyOtherWorldSpawners.free.wolf
  MyOtherWorldSpawners.free.zombie

  Code (Text):
  #   MyOtherWorldSpawners
  #   Plugin stworzony na potrzeby MyOtherWorld!
  #   Posiadanie tego pluginu bez zgody sieci MyOtherWorld jest rownoznaczne z kradzieza!

  #   Dawanie spawnera po zniszczeniu
  #   Wymagany diamentowy kilof z jedwabnym dotykiem
  GiveSpawner : true

  #   Domyslna cena: 0
  Price:
    Bat : 0
    Blaze : 0
    CaveSpider : 0
    Chicken : 0
    Cow : 0
    Crepper : 0
    EnderDragon : 0
    Enderman : 0
    Ghast : 0
    Giant : 0
    Guardian : 0
    IronGolem : 0
    MagmaCube : 0
    MushroomCow : 0
    Ocelot : 0
    Pig : 0
    PigZombie : 0
    Rabbit : 0
    Sheep : 0
    SilverFish : 0
    Skeleton : 0
    Slime : 0
    SnowMan : 0
    Spider : 0
    Squid : 0
    Villager : 0
    Witch : 0
    Wither : 0
    Wolf : 0
    Zombie : 0

  Code (Text):
  Prefix : '&f[&eSpawners&f] '
  Message:
    SpawnerLook : '&aMusisz patrzec na spawner'
    SpanwerWrong : '&aTo nie jest Spawner'
    SpawnerSet : '&aSpawner ustawiono na:&c '
    Permissions : '&4You do not have permission!'
    Money : '&cNie masz pieniedzy na zmiane'
    Price : '&aCena: '
    NoCommands : '&aBrak komendy wpisz /MowSpawners'
  Admins:
  - '&2Lista Komend:'
  - '&aMowSpawners reload All - &2Przeladowywuje wszystkie cfg'
  - '&aMowSpawners reload Config - &2Przeladowywuje Config'
  - '&aMowSpawners reload Msg - &2Przeladowywuje Wiadomosci'

  Name:
    Menu : '&2Mobs'
    Bat : '&2Bat'
    Blaze : '&2Blaze'
    CaveSpider : '&2CaveSpider'
    Chicken : '&2Chicken'
    Cow : '&2Cow'
    Crepper : '&2Crepper'
    EnderDragon : '&2EnderDragon'
    Enderman : '&2Enderman'
    Ghast : '&2Ghast'
    Giant : '&2Giant'
    Guardian : '&2Guardian'
    IronGolem : '&2IronGolem'
    MagmaCube : '&2MagmaCube'
    MushroomCow : '&2MushroomCow'
    Ocelot : '&2Ocelot'
    Pig : '&2Pig'
    PigZombie : '&2PigZombie'
    Bat : '&2Bat'
    Rabbit : '&2Rabbit'
    Sheep : '&2Sheep'
    SilverFish : '&2SilverFish'
    Skeleton : '&2Skeleton'
    Slime : '&2Slime'
    SnowMan : '&2SnowMan'
    Spider : '&2Spider'
    Squid : '&2Squid'
    Villager : '&2Villager'
    Witch : '&2Witch'
    Wither : '&2Wither'
    Wolf : '&2Wolf'
    Zombie : '&2Zombie'

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Version 0.3
  - 1.8.x
  - SpigotHack
  - 1.7.x
  Version 0.2
  -1.8.x

  Images

  1. Spawners.png