Bungee - Spigot BossBarManager 1.0.1

Change your bar color, bar percentage, text, and much more!

 1. BossBarManager
  BossBarManager comes with the ability to set your bar color, percentage, and amount of segments. And this even animated.

  Some examples:
  [​IMG]
  [​IMG]

  Commands & Permissions:
  /bossbarmanager reload | (bossbarmanager.reload)
  /bossbarmanager hide (bossbarmanager.hide)
  /bossbarmanager show (bossbarmanager.show)

  Permission for all commands: bossbarmanager.admin

  How to create a message?
  It's pretty easy, a message can be created in this way: 'BARCOLOR;BARSTYLE;PROGRESS;YourMessage'
  OR
  'sound:SOUND;BARCOLOR;BARSTYLE;PROGRESS;YourMessage'

  Available Barcolors: GREEN, YELLOW, WHITE, BLUE, PINK, PURPLE & RED
  Available BarStyles: 6, 10, 12, 20 & SOLID (6 Will split the bar into 6 parts).
  Available Progresses: 0.0 - 1.0
  Available Sounds: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Sound.html

  Example: 'YELLOW;SOLID;0.5;This Server is using BossBarManager! :D'
  Second Example (with sound): 'sound:sound:BLOCK_NOTE_PLING;YELLOW;SOLID;0.5;This Server is using BossBarManager! :D'

  First Example Config:
  Code (Text):
  BossBar:
    # Update delay, in ticks (20 ticks = 1 second)
    Update-Delay: 10
    Messages:
    # Usage: 'BARCOLOR;BARSTYLE;PROGRESS;Message'
    # For example: 'GREEN;SOLID;0.5;Hello guys!'
    # Possible BarColors: GREEN, YELLOW, WHITE, BLUE, PINK, PURPLE & RED
    # Possible BarStyles: 6, 10, 12, 20 & SOLID (6 Will split the bar into 6 parts).
    # Possible progresses: 0.0 - 1.0
    - 'RED;6;1.0;&cHello'
    - 'GREEN;10;0.8;&4H&cello'
    - 'YELLOW;12;0.6;&4He&cllo'
    - 'WHITE;20;0.4;&4Hel&clo'
    - 'BLUE;SOLID;0.2;&4Hell&co'
    - 'PINK;SOLID;0.0;&4Hello'
  Second Example Config:
  Code (Text):

  BossBar:
    # Update delay, in ticks (20 ticks = 1 second)
    Update-Delay: 5
    Messages:
    # Usage: 'BARCOLOR;BARSTYLE;PROGRESS;Message'
    # For example: 'GREEN;SOLID;0.5;Hello guys!'
    # Possible BarColors: GREEN, YELLOW, WHITE, BLUE, PINK, PURPLE & RED
    # Possible BarStyles: 6, 10, 12, 20 & SOLID (6 Will split the bar into 6 parts).
    # Possible progresses: 0.0 - 1.0

    # OPTIONAL:
    # You can add sound: in the beginning of the message.
    # Sounds can be found here: https://hub.spigotmc.org/javadocs/spigot/org/bukkit/Sound.html
    # Example: sound:BLOCK_NOTE_PLING
    - 'sound:BLOCK_NOTE_PLING;RED;6;1.0;&cHello'
    - 'sound:BLOCK_NOTE_PLING;GREEN;10;0.8;&4H&cello'
    - 'sound:BLOCK_NOTE_PLING;YELLOW;12;0.6;&4He&cllo'
    - 'sound:BLOCK_NOTE_PLING;WHITE;20;0.4;&4Hel&clo'
    - 'sound:BLOCK_NOTE_PLING;BLUE;SOLID;0.2;&4Hell&co'
    - 'sound:BLOCK_NOTE_PLING;PINK;SOLID;0.0;&4Hello'
    - 'YELLOW;SOLID;1.0;&cThis Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.9;&eThis Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.8;&aThis Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.7;&fThis Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.6;&6This Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.5;&4This Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.4;&5This Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.3;&9This Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.2;&dThis Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.1;&3This Server is using BossBarManager! :D'
    - 'YELLOW;SOLID;0.0;&2This Server is using BossBarManager! :D'
   
   
  #1 didjee2, Mar 5, 2016
  Last edited: Mar 5, 2016
 2. BossBarManager
  Version 1.0.1:

  New:
  - OPTIONAL: You can add a sound while updating the BossBar.

  Fixed:
  - FIXED: Fixed a little bug with /bossbar reload, not reloading the config.​
   
  #2 didjee2, Mar 5, 2016
  Last edited: Mar 5, 2016
 3. update Bossbar plugin please with multiple bossbars :)
   
 4. can you add support for ViaVersion so i can use my 1.8 server and have on 1.9/1.10 Color bars? and than on 1.8 normal bars?
  Srry for long request..
  and Bad EN i am dutch
  :D
   
 5. I don't think this is possible. Not sure.
  I'm Dutch too :cool:
   
 6. i have seen servers before. that have do that, so i hoped you can do that to :D
  its on some server (1.8->1.10) on 1.9/1.10 ColorBars and on 1.8 nothing, so if you can do that? that will be cool!!


  #Nederland/Belgie (ik ben belg ;) )
  ik heb servers gezien die dat wel konden, zo ik hoop dat jij dat ook kon :D
  op somige 1.8->1.10 servers dat dat hadden, en dan op 1.8 niks of de gewone bar :D
   
  #7 kilian11-12-2000, Jun 24, 2016
  Last edited: Jun 24, 2016
 7. Ooit van ProtocolSupport gehoord? Je kan hiermee een 1.9 server runnen en 1.8 players laten joinen.
  Binnenkort komt er hoogstwaarschijnlijk ook support voor 1.10.

  En eigenlijk is het niet alleen 1.8 maar vanaf 1.5 kan je joinen in een 1.9 server met die plugin XD.
  Misschieni s dat iets dat je zoekt? ;)
   
 8. ja dat heb ik, maar klein bugje, m'n games responsen geen 1.10 en dat is stom..
  ik gebruik viaversion voor m'n 1.8 servers en protocolsuport voor m'n survival
  ik wou updaten maar hij wou niet m'n server, ik zal nog eens proberen maar 'k hoop dat je het toch kunt maken, "i belive in you :D"