Solved else error

Discussion in 'Spigot Plugin Help' started by GekkeStef, May 31, 2016.

 1. Ok, for some reason im just getting this else error

  package GekkeStef.randomcolorarmor;

  import java.util.Random;
  import org.bukkit.Bukkit;
  import org.bukkit.ChatColor;
  import org.bukkit.Color;
  import org.bukkit.Material;
  import org.bukkit.Server;
  import org.bukkit.command.Command;
  import org.bukkit.command.CommandSender;
  import org.bukkit.entity.Player;
  import org.bukkit.event.Listener;
  import org.bukkit.inventory.ItemStack;
  import org.bukkit.inventory.PlayerInventory;
  import org.bukkit.inventory.meta.LeatherArmorMeta;
  import org.bukkit.plugin.PluginManager;
  import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

  public class Main
  extends JavaPlugin
  implements Listener
  {
  public void onEnable() {
  {
  getLogger().info("Minetopia RCA has been enabled");
  }
  Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents(this, this);
  }
  public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String commandLabel, String[] args)
  {
  Player p = (Player)sender;
  if (!(sender instanceof Player))
  if (p.hasPermission("rca.use"))
  {
  sender.sendMessage(ChatColor.RED + "Sorry, Je bent geen speler!");
  return true;
  }
  if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("RCA")) {
  {
  if (args.length == 0)
  {
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "" + ChatColor.STRIKETHROUGH + "--------------------------------");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "RCA version: 1.0");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Made by Timme7893.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Edited and Co-Made by GekkeStef.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Help page > '/rca help'!");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Info page > '/rca info'!");
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "" + ChatColor.STRIKETHROUGH + "--------------------------------");
  return true;
  }
  if (args[0].equalsIgnoreCase("info"))
  {
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "" + ChatColor.STRIKETHROUGH + "--------------------------------");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "RCA version: 1.0");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Edited and Co-Made by GekkeStef.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Ok this plugin has been made for the Dutch real life game called Minetopia.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Minetopia has been made by the channel called DDG (DusDavidGames) / DDC (DusDavidCraft).");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "There are all kind of plugins for Minetopia, but this one is special.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "You're probably thinking what is special about this!");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Minetopia RCA generates a special color!.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Please leave a 5 star on Spigot.org.");
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Spigot.org link: https://www.spigotmc.org/resources/minetopia-rca.23973/");
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "" + ChatColor.STRIKETHROUGH + "--------------------------------");
  return true;
  }
  if (args[0].equalsIgnoreCase("help"))
  {
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "" + ChatColor.STRIKETHROUGH + "--------------------------------");
  p.sendMessage(ChatColor.WHITE + "/rca start" + ChatColor.AQUA + " > Maakt je random kleuren armor aan!");
  p.sendMessage(ChatColor.WHITE + "/rca get (Nummer)" + ChatColor.AQUA + " > Krijg je armor op kleur!");
  p.sendMessage(ChatColor.WHITE + "/rca help" + ChatColor.AQUA + " > Help pagina van RCA!");
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "" + ChatColor.STRIKETHROUGH + "--------------------------------");
  return true;
  }
  if (args[0].equalsIgnoreCase("start"))
  {
  Random r = new Random();
  int ro = r.nextInt(10000000);

  ItemStack helm = new ItemStack(Material.LEATHER_HELMET);
  LeatherArmorMeta hmeta = (LeatherArmorMeta)helm.getItemMeta();
  hmeta.setColor(Color.fromBGR(ro));
  helm.setItemMeta(hmeta);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { helm });

  ItemStack chest = new ItemStack(Material.LEATHER_CHESTPLATE);
  LeatherArmorMeta mchest = (LeatherArmorMeta)chest.getItemMeta();
  mchest.setColor(Color.fromBGR(ro));
  chest.setItemMeta(mchest);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { chest });

  ItemStack broek = new ItemStack(Material.LEATHER_LEGGINGS);
  LeatherArmorMeta mbroek = (LeatherArmorMeta)broek.getItemMeta();
  mbroek.setColor(Color.fromBGR(ro));
  broek.setItemMeta(mbroek);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { broek });

  ItemStack schoen = new ItemStack(Material.LEATHER_BOOTS);
  LeatherArmorMeta mschoen = (LeatherArmorMeta)schoen.getItemMeta();
  mschoen.setColor(Color.fromBGR(ro));
  schoen.setItemMeta(mschoen);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { schoen });

  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "Je random color armor is gemaakt en is toegevoegd in je inventory!");
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "Je nummer van de kleur van je armor is: " + ro);
  return true;
  }
  if (args[0].equalsIgnoreCase("get"))
  {
  if ((args.length == 1) || (args.length == 0))
  {
  p.sendMessage(ChatColor.AQUA + "Je moet ook nog je kleur nummer invullen!");
  return true;
  }
  int ro = Integer.parseInt(args[1]);

  ItemStack helm = new ItemStack(Material.LEATHER_HELMET);
  LeatherArmorMeta hmeta = (LeatherArmorMeta)helm.getItemMeta();
  hmeta.setColor(Color.fromBGR(ro));
  helm.setItemMeta(hmeta);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { helm });

  ItemStack chest = new ItemStack(Material.LEATHER_CHESTPLATE);
  LeatherArmorMeta mchest = (LeatherArmorMeta)chest.getItemMeta();
  mchest.setColor(Color.fromBGR(ro));
  chest.setItemMeta(mchest);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { chest });

  ItemStack broek = new ItemStack(Material.LEATHER_LEGGINGS);
  LeatherArmorMeta mbroek = (LeatherArmorMeta)broek.getItemMeta();
  mbroek.setColor(Color.fromBGR(ro));
  broek.setItemMeta(mbroek);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { broek });

  ItemStack schoen = new ItemStack(Material.LEATHER_BOOTS);
  LeatherArmorMeta mschoen = (LeatherArmorMeta)schoen.getItemMeta();
  mschoen.setColor(Color.fromBGR(ro));
  schoen.setItemMeta(mschoen);
  p.getInventory().addItem(new ItemStack[] { schoen });

  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "Je random color armor is gemaakt en is toegevoegd in je inventory!");
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "Veel plezier met je armor, vergeet niet een rating achter te laten op Spigot.org / Bukkit.org.");
  p.sendMessage(ChatColor.DARK_AQUA + "Link Spigot: https://www.spigotmc.org/resources/minetopia-rca.23973/");

  return true;
  }
  }
  else <------------ HERE!
  {
  p.sendMessage(ChatColor.RED + "Je hebt hier geen toestemming voor!");
  }
  }
  return true;
  }
  }
  AT THE <-------- HERE MESSAGE!
   
  #1 GekkeStef, May 31, 2016
  Last edited: May 31, 2016
 2. Klein vraagje, Sorry for the people that are englisch translate this XD! Wrm gebruikt je twee haakjes om een } else { te sluiten? Dat hoeft er maar 1 te zijn, Ook sluit je de args[0].equalsIgnore("get") { weer af met twee haakjes.. Als de } else { niet werkt door te veel gebruik aan Haakjes(}) zou IK minder haakjes(}) gebruiken! is dit niet het probleem? Bekijk dan ff of je het commando niet al afsluit door te veel gebruik aan haakjes(}) dan werkt de } else { idd niet.. Gr, Timme7893
   
 3. Je opend/sluit nooit de "if (!(sender instanceof Player))" Miss ook een probleem?

  Edit: Sterker nog wat je hier volgens mij geprogammeerd hebt is dat als je de permissions "rca.use" hebt je alleen de message van "Dat je geen speler bent" binnenkrijgt? En veder return je het commando?