is there any plugin that when die's delete EVERYTHING a player built on the server.

Discussion in 'Spigot Discussion' started by tubui, Feb 13, 2020.

 1. Viết luận văn tốt nghiệp khái niệm, mục tiêu và vai trò tuyển dụng nhân sự
  Luận Văn Việt chia sẻ với bạn khái niệm, mục tiêu và vai trò của tuyển dụng nhân sự. Trong trường hợp bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.

  1. Khái niệm
  Tuyển dụng nhân lực là một tiến trình thu hút và lựa chọn ứng viên đủ điều kiện làm việc cho công ty.

  dịch vụ chỉnh sửa luận văn

  2. Mục tiêu
  Mục tiêu của quá trình tuyển dụng là tuyển được nhân viên mới có kiến thức, kỹ năng, năng lực và động cơ phù hợp với các đòi hỏi của công việc và các mục tiêu dài hạn của công ty.

  Tổng quan về kế toán quản trị

  3. Vai trò
  Ngày nay, trong nền kinh tế đầy biến động việc đạt đến lợi thế cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí khó tồn tại lâu dài. Các chiến lược như quảng cáo, khuyến mãi và cắt giảm giá chỉ có lợi thế trong ngắn hạn bởi mọi doanh nghiệp có thể thực hiện được. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh hiện nay đòi hỏi các nhà quản trị phải tìm đến lợi thế dài hạn.

  Việc tập trung phát triển và thu hút nguồn nhân lực của các doanh nghiệp sẽ giúp đạt được mong muốn đó và tạo được sự cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường. Nhân tố con người là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

  Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.

  Khi nói đến con người là nói đến lực lượng sản xuất. Các sản phẩm tạo ra có chất lượng hay không đều phụ thuộc vào tay nghề của mỗi công nhân và cơ chế quản lý của mỗi công ty. Mỗi công ty muốn làm được như vậy thì họ phải tìm kiếm, tuyển dụng được một đội ngũ lao động có tay nghề, có năng lực và bố trí công việc sao cho hợp lý. Vấn đề này đòi hỏi công tác quản lý nguồn lao động phải có hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.

  “Lợi thế cạnh tranh lâu dài chỉ có thể đạt được qua việc đổi mới vượt qua đối thủ cạnh tranh. Và chỉ có những doanh nghiệp có năng lực đổi mới hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh thì mới có thể tồn tại một cách lâu dài”. Tuyển dụng lao động là khâu quan trọng và điều kiện cần trong mọi doanh nghiệp để đạt được lợi thế lâu dài trên con đường phát triển.

  Vai trò chủ động của tuyển dụng nhân sự là phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh, nhằm tạo điều kiện để thu hút những nhân sự phù hợp cho công việc cụ thể của doanh nghiệp.

  Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt. Về giá viết luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

  https://luanvanvietblog.wordpress.com/2019/04/03/dich-vu-viet-thue-luan-van-cao-hoc-luan-an-tien-si/
   
  #1 tubui, Feb 13, 2020
  Last edited: Feb 15, 2020
 2. CoreProtect plugin is capable of doing this, command:
  Code (Text):
  /co rollback p:playername r:#global t:99999h
   
 3. Strahan

  Benefactor

  I hope nobody works together on builds on your server then, lol
   
  • Agree Agree x 4
  • Funny Funny x 1
 4. Then what's the point of building in the first place? What's the point of progress if you wanna set them back to 0 everytime they die?
   
  • Agree Agree x 2
 5. I guess in a sense this would be like a "hardcore" server. I could see why this would be useful.

  Do keep in mind though, doing stuff like this, as Strahan pointed out, can screw over other players.
  Imagine building a house/town with someone, and your friend dies, and half your town vanishes. OYY! That would suck!

  Also things like Coreprotect (or any logger really) is having to save A - LOT of data on your server. You are almost better off giving each player their own world, and when they die, delete their world and give em a fresh new one.
  Some may say "But its hard on the server to have a lot of worlds" .... is it really any harder on the server than logging every god damn block the player places?
   
  • Agree Agree x 1
 6. drives_a_ford

  Moderator

  I get your point and in large server CorProtect does use massive amounts of storage space. But if there's not many people on the server (the OP said they want to play with "some friends" - I assume it's a dozen or so not all 4000 FB friends), I'm fairly certain it would work out well enough.

  There would still be problems with collaborated builds, not to mention potential issues with CoreProtect rollbacks in general. (Haven't played with it lately, but from what I remember, it could easily mess things up. For instance undoing a block break that was later built upon by someone else could make the original block appear, different issues with containers, especially when hoppers were involved, Maybe it's got better now, not sure).


  Another thing you could consider is have each player have a "home" area and you could then regenerate the chunks that "home" area sits on. The advantage of this would be that you wouldn't have to keep track of everything a player does. The disadvantage would be that it's hard (if not impossible) to define a player's "home area", especially in a collaborative setting.
   
  • Agree Agree x 1