Spigot qEssentialsReloaded 1.4

Open-source project providing a basic commands and tools

 1. xVacuum submitted a new resource:

  qEssentialsReloaded - Open-source project providing a basic commands and tools

  Read more about this resource...
   
 2. It's update the old essentials plugin, or independent project with its own set of permissions?
   
 3. #5 xVacuum, May 29, 2016
  Last edited: May 29, 2016
 4. Bardzo chciałbym użyć tego pluginu, ale ciągle spami takim błędem. Nie da sie w ogóle nic przeczytać w konsoli :(

  [21:17:17 WARN]: [qEssentialsReloaded] Task #5 for qEssentialsReloaded v1.4 generated an exception
  java.lang.NoClassDefFoundError: net/minecraft/server/v1_10_R1/EnumGamemode
  at me.kavzaq.qEssentialsReloaded.utils.reflections.packets.PacketPlayerInfo.getPlayerInfo(PacketPlayerInfo.java:27) ~[?:?]
  at me.kavzaq.qEssentialsReloaded.impl.packet.TabManagerImpl.sendPacket(TabManagerImpl.java:35) ~[?:?]
  at me.kavzaq.qEssentialsReloaded.impl.packet.TabExecutorImpl.updateSlot(TabExecutorImpl.java:48) ~[?:?]
  at me.kavzaq.qEssentialsReloaded.utils.TablistUtils.updateTab(TablistUtils.java:31) ~[?:?]
  at me.kavzaq.qEssentialsReloaded.runnables.TablistRefreshTask.run(TablistRefreshTask.java:17) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_11_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71) ~[spigot.jar:git-Spigot-16c940b-0805f60]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_11_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:353) [spigot.jar:git-Spigot-16c940b-0805f60]
  at net.minecraft.server.v1_11_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:730) [spigot.jar:git-Spigot-16c940b-0805f60]
  at net.minecraft.server.v1_11_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:399) [spigot.jar:git-Spigot-16c940b-0805f60]
  at net.minecraft.server.v1_11_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:675) [spigot.jar:git-Spigot-16c940b-0805f60]
  at net.minecraft.server.v1_11_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:574) [spigot.jar:git-Spigot-16c940b-0805f60]
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_101]
   
 5. Wersja serwera? :)
   
 6. 1.11.2 na innych wersjach np. 1.9, 1.10 jest tak samo :/
   
 7. Plugin jest tylko pod konkretną wersję silnika R1 na 1.10, niestety, to jest bardzo stary plugin i robiłem go bardzo głupio ;p